Workshops & Privat Coaching

Dessa hel-, eller halvdags workshops är populära bland företag men bokas också av privata grupper och nätverk. Det fungerar bra upp till 24 personer på kontoret och 8 personer online. Priset är 6.000 kr
för en halvdag och 9.000 kr för en heldag. Moms tillkommer.

Trygg i medarbetarsamtalet

Trygg i medarbetarsamtalet

Identifiera stressen

Identifiera stressen

Empatiska Samtal

Empatiska Samtal

Konstrukiv Feedback

Konstrukiv Feedback

Effektiv stresshantering i praktiken

Effektiv stresshantering i praktiken

Att möta sig själv och andra

Att möta sig själv och andra

Tel: + 1 214 - 7331144,
+1 72 717 12 70
Dallas, TX

info@exhalestore.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon