De flesta söker sig till Exhale för de mycket praktiskt inriktade programmen. Man vill hitta balans i livet, själv kunna påverka sin situation och få snabba resultat. Många klienter kommer via företagshälsan.


Gränserna mellan arbete och ledighet har för många suddas ut och allt fler upplever problem med sina stressnivåer vilket påverkar livskvalité, arbetsförmåga och motivation. En del som tar kontakt har svårt med sömnen och energinivåerna. Andra har ont i huvudet eller känner frustration och oro. Då kan en privat konsultation och Stress Test följt av rådgivning och digital coaching ge snabba resultat i upplevd livskvalité och förmåga att prestera på jobbet. 

 

Förutom insatser inom stresshantering erbjuder Exhale workshops inom teamutveckling och personligt ledarskap. Här kan du ta del av metoder där du exempelvis snabbt kan öka känslan av trygghet och självförtroende inför svåra slags samtal. Det kan handla om att du som chef ska leverera tunga besked, eller att möta en medarbetare i kris eller sorg. 

Genomgående för insatserna är att programmen är mycket praktiskt inriktade och att du som kund får ta del av metoder som du direkt kan använda dig av i vardagen. Kunder på konsultbasis: bl.a Coach Nation, GMS International Group och Häståkeriet Djurgården AB.

Tel: + 1 214 - 7331144,
+1 72 717 12 70
Dallas, TX

info@exhalestore.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon