Individer och företag söker sig främst till Exhale för de mycket praktiskt inriktade programmen. Man vill själv kunna påverka sin situation och få snabba resultat i ledarskapet, kommunikationen, och i stressläget. Jag startade företaget Exhale Coaching LLC i Dallas, TX 2014 för att jag ville coacha privatpersoner och företag till att ta bättre ansvar för sin fysiska, mentala och emotionella allmänhälsa - visionen är detsamma för det Svenska nätverket.  

Det kan handla om att du som chef ska leverera tunga besked, att möta en medarbetare i kris eller sorg, att göra omorganisationer som skapar oro i teamet. Här får du ta del av metoder där du snabbt kan öka känslan av trygghet och självförtroende vid svåra samtal.

 

Eller så behöver ni som organisation identifiera och verbalisera vad som skapar mental-, emotionell- och fysisk stress på arbetsplatsen, så att medarbetara snabbt kan bli bättre på att ta eget ökat ansvar för sin allmänhälsa. Vårt upplägg ger personliga insikter om vad vi som individer behöver för att kunna prestera enligt förväntning. En effektiv relationsinvestering för ökad motivation!

Här finner du även många program, kurser och workshops för privatpersoner eller dig som kund via företagshälsan. Många har ont i rygg, nacke, svårt med sömnen och känner frustration eller oro vilket påverkar livskvalité och arbetsförmåga. Då kan en privat konsultation och stresstest följt av rådgivning och digital coaching ge snabba och effektiva resultat i upplevd livskvalité och förmåga att prestera på jobbet.

 

Genomgående för insatserna är att de är mycket praktiskt inriktade och att du som kund får ta del av en metoder som du direkt kan använda i vardagen. Tillvägagångssättet säkerställer att du känner dig sedd, hörd och förstådd samt bättre kan ta dig an vardagens utmaningar. Exhale levererar fungerade och väl beprövade verktyg som fungerar direkt.

Tel: + 1 214 - 7331144,
+1 72 717 12 70
Dallas, TX

info@exhalestore.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon